منبع پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری، بهینه سازی، قصد استفاده

تقدیر و قدردانی
سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است.
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
– محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
– به استاد فرزانه و فرهیخته سرکار خانم دکتر الهه کنوز که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
– به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
– به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.
– الها به من کمک کن تا بتوانم ادای دين کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم .
– پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .
– خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.
تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد
اينجانب والح سعیدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی 911065578در رشته شیمی کاربردی که در تاریخ 30/11/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان : پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه‌های حقیقی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید با کسب نمره 50/18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهاي علمی و پژوهشي ديگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذكر و درج کرده ام .
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی : والح سعیدی
تاريخ و امضاء :
بسمه تعالي
درتاريخ :30/11/1393
دانشجوی كارشناسي ارشد آقاي والح سعیدی از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 50/18 بحروف هجده و پنجاه و با درجه بسیار خوب مورد تصويب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالي
دانشكده علوم پایه
************************************************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه : 10130303931002
عنوان پايان نامه : پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه‌های حقیقی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید
نام و نام خانوادگي دانشجو : والح سعیدی
شماره دانشجوئي :911065578
رشته تحصيلي :شیمی کاربردی
تاريخ شروع پايان نامه :1/4/1393
تاريخ اتمام پايان نامه :20/10/1393
استاد / استادان راهنما :دکتر الهه کنوز
استاد / استادان مشاور:
آدرس و شماره تلفن :تهران پارس خیابان زهدی خیابان الله اکبر کوچه 218شرقی پلاک 48
تلفن:09354849967
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
استخراج فاز جامد یک تکنیک آماده سازی نمونه پرکاربرد، سریع، ساده است. در این تحقیق کارایی نانوذرات اصلاح شده (Fe3O4) با سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل امونیوم برماید(CTAB) به عنوان جاذب برای استخراج داروی پنتوپرازول از نمونه های حقیقی مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای مؤثر بر فرآیند استخراج بررسی و بهینه شدند سپس داروی مورد نظر با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری UV-visible تعیین مقدار شد. پارامترهای مؤثر بر روی بازده استخراج از قبیل pH محلول، مقدار سورفکتانت CTAB، زمان استخراج، مقدار جاذب (Fe3O4)، نوع و حجم شوینده(حلال)، زمان واجذبی، مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون درگستره 2/1-1/0 میکروگرم بر لیتر خطی بود.روش پیشنهادی برای اندازه گیری داروی پنتوپرازول از نمونه های آبي وپلاسما انسان به کار گرفته شد که نتایج رضایت بخشی حاصل شد. تمام مراحل نشان داد که این روش برای استخراج پنتوپرازول از نمونه های حقيقي، سریع و کارآمد است.
نظراستادراهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست
فهرست
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: داروی پنتوپرازول
پنتوپرازول 2
دارو های مهارکننده پمپ پروتون 2
1-2-1 توضیحات دارو 2
1-2-2 مکانیسم اثرپنتوپرازول 3
1-2-3 مصرف در دوران بارداری و شیر دهی 3
1-2-4 اشکال دارویی پنتوپرازول 3
1-2-5 تداخل دارویی 3
1-2-6 عوارض جانبی 4
1-2-7 ساختار، نام آیوپاک و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پنتوپرازول 4
تاریخچه برخی از اندازه گیری هایی که روی داروی پنتوپرازول صورت گرفته است 5
فصل دوم :نانوذرات مغناطیسی و استخراج فاز جامد
مقدمه ای بر فناوری نانو 13
2-1 نانوذرات مغناطیسی 14
2-2 مزایای نانو ذرات مغناطیسی 15
2-3 کاربرد های نانو ذرات مغناطیسی اکسید اهن 16
2-4 استخراج با نانو ذرات به عنوان فاز جامد 17
2-5 اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی 18
2-5-1 پوشش دهی پلیمری 19
2-5-2 پوشش های معدنی 19
2-5-3 پوشش دهی سورفکتانت ها 19
2-6 سورفکتانت ها 20
2-7 دسته بندی سورفکتانت ها 21
2-8 طبقه بندی سورفکتانت ها بر اساس نوع یون 21
2-8-1 سورفکتانت های یونی 22
2-8-1-1 سورفکتانت های کاتیونی 22
2-8-1-2 سورفکتانت های آنیونی 23
2-8-1-3 سورفکتانت های آمفوتریک 25
2-8-2 سورفکتانت های غیر یونی 26
2-9 خواص سورفکتانت ها 27
2-10 کاربرد سورفکتانت ها 28
2-11 ستیل تری متیل آمونیوم برماید(CTAB) 28
2-12 نانوذرات مغناتیسی Fe3O4 29
2-13 روش های سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن 30
2-13-1 روش سل-ژل 31
2-13-2 روش هم رسوبی 32
2-13-3 روش ریز امولسیون 32
2-14 روش های مشخصه یابی نانو ذرات 33
2-14-1 روش های پرتو ایکس 34
2-14-1-1 پراش پرتو X (XRD) 34
2-14-1-1-1 مزایای پرتو ایکس(XRD) 35
2-14-1-1-2 معایب پرتو ایکس(XRD) 35
2-14-1-1-3 کاربرد های پرتو ایکس(XRD) 35
2-14-2 میکروسکوپ الکترونی 36
2-14-2-1 میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) 36
2-14-2-1-1 اجزائی دستگاه SEM 39
2-14-3 میکروسکوپ پروبی روبشی 39
2-14-4 روش های اندازه گیری خواص مغناطیسی 39
2-15 تاریخچه کاربرد Fe3O4 40
2-16 مقدمه ای بر استخراج فاز جامد 42
2-17 تاریخچه استخراج فاز جامد 43
2-18 مقایسه ی استخراج فاز جامد با استخراج مایع-مایع 44
2-19 مراحل استخراج با فازجامد 45
2-20خصوصیات فاز جامد 46
2-21 انواع فاز های جامد 46
2-22 کاربرد های استخراج با فاز جامد 47
2-23 عوامل موثر براستخراج فاز جامد 47
2-24 خواص مطلوب ذرات جاذب در استخراج فاز جامد 47
2-25 انواع قالب بندی های جاذب برای استخراج فاز جامد 47
فصل سوم:بخش تجربی
مقدمه 50
3-1 مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاهی 51
3-1-1 تجهیزات 51
3-1-2 مواد شیمیایی 51
3-2 انتخاب طول موج ماکسیمم جذبی در ناحیه UV داروی پنتوپرازول 52
3-3 مشخصه یابی نانو ذرات اکسیدآهن 53
3-3-1 تصاویر SEM نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 54
3-3-2 پراش پرتوX (XRD) 57
3-4 روش کار 59
3-4-1 اثرpH 60
3-4-2 اثر مقدار سورفکتانت (CTAB) 60
3-4-3 اثر زمان استخراج 61
3-4-4 اثر مقدار جاذب 61
3-4-5 اثر نوع حلال 62
3-4-6 اثر مقدار حلال 62
3-4-7 اثر زمان واجذب 63
3-4-8 اثر حجم محلول 63
3-4-9 نمونه های حقیقی 64
3-4-9-1 نمونه های آب 64
3-4-9-2 نمونه ی پلاسما انسان 64
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری
4-1 منحنی کالیبراسیون 67
4-2 بهینه سازی 68
4-2-1 بررسی pH 68
4-2-2 بررسی اثر مقدارسورفکتانت 71
4-2-3 بررسی زمان استخراج 73
4-2-4 بررسی اثر مقدار نانو ذرات Fe3O4 75
4-2-5 بررسی نوع حلال 76
4-2-6 بررسی حجم حلال 78
4-2-7 بررسی زمان واجذبی 79
4-2-8 بررسی حجم محلول نمونه 81
4-3 شرایط بهینه استخراج داروی پنتوپرازول 82
4-4 محاسبات آماری 83
4-4-1 محاسبه شیب خط 83
4-4-1 محاسبه ضریب همبستگی(r2) 84
4-4-3 محاسبه حد تشخیص (LOD) و حد اندازه گیری کمی (LOQ) 84
4-4-4 محاسبه انحراف استاندارد نسبی 85
4-5 انالیز نمونه های حقیقی 87
نتیجه گیری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *