پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم …

 مطالعه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-5- ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری

مقصود از ارزشیابی یک طرح، دقیقاً انتخاب معیار و استاندارد مطلوب و کاربرد آن برای ارزشیابی می باشد. ضرورت ارزیابی از کمبود منابع موجود سرچشمه می‌گیرد، زیرا اگر منابع زیادتر از نیاز در اختیار باشد دیگر لزومی به ارزیابی نیست. در انجام مطالعات توجیهی یک طرح، چهار جنبه زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد(اسکونژاد، 1380) :

 • ارزیابی بازار
 • ارزیابی فنی
 • ارزیابی مالی
 • ارزیابی اقتصادی

2-1-5-1- ارزیابی بازار

بخش نخست در گزارش مطالعه توجیهی تمام طرحهای عمرانی (انتفاعی و غیرانتفاعی) را مطالعه بازار و یا به تعبیری تقاضای محصول (خدمت یا کالا) تشکیل می‌دهدکه چهار مرحله زیر را در بر می‌گیرد :

 • تحلیل نیاز یا تقاضای گذشته و کنونی محصول
 • برآورد نیاز یا تقاضای آینده محصول
 • مسأله بی‌اطمینانی به برآوردهای آینده و چگونگی رفع آن
 • تعیین هدف تولیدی طرح عمرانی

در واقع بایستی گفت که ارزیابی بازار، به عنوان یک کار مقدماتی در انجام مطالعات یک طرح، به دنبال پاسخگویی به دو سؤال زیر می باشد :

 • نیاز بازار به محصول یا خدمات مورد نظر چقدر خواهد بود؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سهم بازار برای محصول یا خدمات طرح مورد نظر چقدر خواهد بود؟

2-1-5-2- ارزیابی فنی

پس از مطالعه بازار و تعیین هدف تولیدی طرح عمرانی، مسأله بعدی مطالعه و مطالعه شیوه تولید محصول (کالا یا خدمت) و تسهیلات مورد نیاز و تمام مسائل فنی مربوط به طرح می باشد. در واقع مطالعه فنی طرح از مرحله مطالعه مقدماتی آغاز شده و به موازات پیشرفت مطالعه طرح، ادامه می‌یابد. در ارزیابی فنی روش تولید و تجهیزات و تأسیسات و منابع مورد نیاز مشخص می گردد و سپس بر پایه آن هزینه های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری طرح برآورد می گردد(راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، 1380).

بایستی توجه داشت که مطالعه فنی طرح به معنی خاص آن، یعنی فقط امکان‌پذیری تولید از نظر فنی نیست، یعنی هر چند با پیشرفت فناوری و دانش فنی کنونی کمابیش تولید هر محصولی از نظر فنی امکان‌پذیر می باشد اما نکته مهم آن می باشد که این تولید از نظر مالی و همچنین اقتصادی نیز سودآور باشد. هدف مطالعه فنی نیز دقیقاً آن می باشد که گزینه‌های مختلف تولید با عنایت به اوضاع و احوال موجود و پیش‌بینی‌های آینده، مورد مطالعه قرار گیرد و از میان آنها مطلوب‌ترین گزینه انتخاب گردد.

2-1-5-3- ارزیابی مالی

در ارزیابی مالی طرح دو سؤال زیر مطرح می گردد که بایستی پاسخی برای آنها پیدا نمود :

 • آیا طرح پیشنهاد شده می‌تواند تأمین مالی گردد؟
 • آیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را می‌تواند داشته باشد یا خیر؟

جنبه‌های مورد مطالعه و ارزیابی مالی طرح نیز عبارتند از :

 • اندازه سرمایه و هزینه طرح
 • تأمین مالی
 • هزینه سرمایه
 • اندازه سودآوری
 • نقطه سر به سر
 • جریان نقدی
 • جریانها و وضعیت مالی

همانطوری که قبلا تبیین داده گردید، طرحهای عمرانی با در نظر داشتن تعریف قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، به دو گروه کلی طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می شوند. هدف طرحهای عمرانی انتفاعی، مانند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کسب سود می باشد با این تفاوت که به دلیل عمرانی بودن، طرح افزون بر ضابطه سودآوری مالی بایستی از لحاظ اقتصادی نیز سودآور باشد.

از نظر اصول، ضابطه سنجش و گزینش طرح های عمرانی غیرانتفاعی، سودآوری اقتصادی می باشد، اما به علت های زیر بایستی همواره مطالعه مالی نیز در مطالعات توجیهی طرح های عمرانی غیرانتفاعی صورت گیرد :

 • مبنای برآوردهای اقتصادی محاسبات و برآوردهای فنی و مالی می باشد.
 • مداومت فایده اقتصادی طرح، به سلامت و پایداری مالی آن بستگی دارد.
 • آگاهی از وضعیت مالی و تعهدات مربوط به طرح، از نظر تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌های جاری بابت بهره‌برداری و نگهداری طرح های عمرانی که محصولشان فروخته نمی‌گردد و رایگان عرضه می گردد، برای تصمیم‌گیری نهایی ضروری می باشد (مجیدیان، 1377).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

 • آیا قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر می باشد؟
 • آیا جایگزینی انرژی خورشیدی با گاز های طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *