پایان نامه ارشد بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز …

 مطالعه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2- مفهوم مطالعات توجیه فنی و اقتصادی

همانگونه که قبلاً تصریح گردید، قانون برنامه و بودجه کشور مقرر داشته می باشد که طرحهای عمرانی براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی انتخاب و اجرا شوند. مقصود از مطالعات توجیهی، گردآوری مجموعه آمار و اطلاعات و مطالعه و تحلیلهایی درمورد طرح عمرانی می باشد تا بر پایه آن بتوان درمورد سودمندی طرح داوری نمود و مطمئن گردید که برای رفع یک یا چند نیاز جامعه، تمام گزینه های مطلوب (راه حل های مختلف) مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها، بهترین گزینه مشخص شده می باشد و از این رو، انتخاب و اجرای طرح از نظر جامعه و اقتصاد ملی کشور، سودمند و بخردانه می باشد. هدف طرحهای عمرانی آن می باشد که با در نظر داشتن برنامه‌های توسعه پنجساله، سطح عمومی زندگی مردم کشور را بهبود بخشد. با در نظر داشتن این هدف، آن دسته از طرحهای عمرانی که به مؤثرترین شیوه، تولید اقتصادی کشور را به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم افزایش دهد و با آینده‌نگری درست موجبات افزایش محصول ملی (کالا یا خدمت) را فراهم آورد، بهترین طرحهای عمرانی شناخته می گردد. طرحهای یاد شده از یک سو، بایستی نیازها و تقاضای جامعه را پاسخگو باشد و از سوی دیگر، امکان و توانایی فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای تولید محصول را داشته باشد. با در نظر داشتن مطالب یادشده، در مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی، بایستی عناصر مهم و اساسی مربوط به تولید یک کالا یا خدمت معین، به همراه گزینه‌های محتمل آنها تعیین، تعریف و تحلیل گردد. مطالعه توجیهی بایستی وضع طرح را براساس یک ظرفیت معین و در یک منطقه مشخص، با کاربرد فناوری ‌یا فناوری‌های خاص درارتباط با منابع مورد نیاز و با یک هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه بهره‌برداری و نگهداری معلوم و در آمد متصور احتمالی مشخص کند و سودمندی طرح را از نظر مالی و اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعیین نماید. هنگامی طرح عمرانی موجبات افزایش محصول ملی را فراهم می‌آورد که مجموع ارزش کلی محصول تولیدشده مستقیم و یا محصولات غیر مستقیمی که به دلیل اجرای طرح توسط سایر بخشها تولید می گردد، بیش از هزینه اقتصادی منابعی باشد که برای تولید محصولات یاد شده مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد(خلیلی عراقی، 1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف هر طرح عمرانی در تحلیل نهایی، خدمت به جامعه می باشد. در واقع، رفع نیازهای جامعه سرچشمه تمام فعالیتهای اقتصادی می باشد. پیداست قبل از اقدام به رفع نیاز جامعه، نخست بایستی این نیازها به روشنی تعیین و مشخص گردد. پس از مشخص‌شدن نیاز، مهندسان و کارشناسان فن بایستی با گردآوری اطلاعات و آگاهی از شرایط ناظر بر برنامه ریزی و تدوین طرح، راه حلهای مختلف و یا به سخن دیگر، گزینه های فنی متفاوت چگونگی رفع نیاز را ارائه دهند. طبیعی می باشد که هیچ مسئول، کارشناس و مهندسی نمی‌تواند در اولین برخورد با مسئله، بهترین راه حل آن را تشخیص و ارائه دهد. از این رو، گزینه‌های مختلفی مطرح خواهد گردید که برای انتخاب بهترین آنها بایستی ملاحظات فنی، مالی و اقتصادی هریک از گزینه‌ها مورد مطالعه قرار گیرد. در مرحله مطالعه و تألیف طرح عمرانی، بین وجوه فنی، مالی و اقتصادی، توالی وجود ندارد و این مطالب بایستی همزمان مورد مطالعه و مطالعه قرارگیرد. به این مقصود همکاری نزدیک کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی ضروری می باشد تا اطمینان حاصل گردد که مسایل فنی طرح عمرانی با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی مورد مطالعه قرارگرفته می باشد. معمولاً در جریان مطالعه و تألیف طرح عمرانی، شماری از گزینه‌ها دوش به دوش تا آخرین مرحله مطالعه پیش خواهند رفت. برای مقایسه گزینه‌های مختلف یک طرح با یکدیگر و یا برای داوری درمورد پذیرش یا مردود شمردن طرحهای عمرانی و رتبه‌بندی آنها، بایستی مقدار سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه و درآمد (در مورد طرحهای عمرانی که محصولشان فروخته می گردد)، شیوه تأمین مالی و سازمان‌دهی طرحها و گزینه‌های مختلف مشخص گردد تا بر پایه این اطلاعات، بتوان سودآوری مالی و سودآوری اقتصادی آنها را، برحسب مورد، محاسبه نمود(منیری، 1386).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

  • آیا قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر می باشد؟
  • آیا جایگزینی انرژی خورشیدی با گاز های طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *