مقاله رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد : طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

1-7-1)قلمرو موضوعی:

این پژوهش در خصوص مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان انجام می شود.

1-7-2)قلمرو زمانی:

مقصود از قلمرو زمانی این می باشد که پژوهش در چه فاصله ای از زمان صورت میگیرد و از آن جهت ضروری می باشد که مطالعه کننده یا خواننده پژوهش با در نظر داشتن این دوره زمانی در مورد به کارگیری دستاوردهای پژوهش می تواند تصمیم گیری کند. این پژوهش در دوره زمانی سه ساله 90-92 مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

1-7-3)قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این پژوهش شعب بانک کشاورزی استان گیلان می باشد.

 

 

 

ساختار کلی پژوهش

در فصل اول، کلیات پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. در فصل دوم به اظهار مطالب مربوط به عنوان پژوهش و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته گردید. در فصل سوم، روش پژوهش و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری فرضیات پرداخته گردید.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش شامل مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر اظهار می گردد:

الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.

ب. ارتباط نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص گردد.

ج- ارتباط بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار ­گیرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع  با فرمت ورد