پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1متغیر وابسته

1-2-8-1خلاقیت مدیران

خلاقیت متغیر وابسته پژوهش­ در نظر گرفته شده­اند. خلاقیت فراگردی شناختی می باشد  که هدف آن به وجود آوردن یک اندیشه، مفهوم، کالا یا اکتشافی بدیع و نو می­باشد. فرانکن[1](2003؛ به نقل از امیدی و دیگران، 1385) خلاقیت را تمایل به تولید یا بازشناسی ایده­ها، راه­کارها یا احتمالاتی که می­تواند در حل مساله و برقراری ارتباط با دیگران مفید باشد دانسته می باشد. خلاقیت کیفیت شخصی نیست، بلکه کیفیت اندیشه ­ها و رفتارها و محصولات می باشد.

 

 

تعریف عملیاتی:

ابعاد خلاقیت در سازمان شامل مواردی می باشد که برای مدیران در این پژوهش مورد مطالعه قرار می­گیرند شامل:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحمل شکست: کارکنان تشویق می­شوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند و اشتباهات به عنوان فرصت­های یادگیری به شمار می­آید.

قبول ابهام: بر عینی بودن و معین بودن تاکید زیاد نمی­گردد زیرا خلاقیت را محدود می­کند.

تشویق نظریه جدید: در این سازمان­­ها از نظریه­های جدیدی که افراد می­دهند استقبال می­گردد.

پذیرش تضاد: گوناگونی دیدگاه­ها تشویق می­گردد و هماهنگی و توافق بین افراد در این سازمان­ها مورد تاکید زیاد نمی­باشد.

پذیرش تغییر: افراد در برابر تغییرات و پیشنهادات مثبت مطرح شده انعطاف دارند و آن­ها را می­پذیرند.

کنترل بیرونی کم : قوانین و مقررات و خطی­مشی­ها و کنترل­های مشابه به حداقل کاهش می­یابد(امیدی و همکاران،1386).

که به وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 50 سوال در مورد خلاقیت مدیران اندازه گیری شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد