پایان نامه مدیریت:ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) در شرکت نادری

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

– حوزه های اثربخشی تبلیغات

عموماً اثربخشی تبلیغات در دو حوزه معنا می یابد:

اول: اثربخشی درحوزه ارتباطات که شامل اثرگذاری بر توجه ها، احساسات و تغییر رفتار بر مخاطب می گردد. بدیهی می باشد هرگونه تبلیغات و تحمل هزینه از سوی صاحبان کالا، تنها برای باقی گذاشتن اثری روی توجه شخص در انتخاب گروهی از کالاهاست. تغییر در توجه سپردن بخشی از فعالیت ها به شرکت های خدماتی و حتی تغییر توجه در تبلیغات سیاسی اگر بتوان بر نوع احساسات فرد یا مخاطب نسبت به کالا یا موضوع خاصی اثر گذاشت و آن را تلطیف یا تهییج نمود و اگر بتوان تغییر در رفتار را که از اهداف تبلیغات می باشد به وجود آورد، آن گاه می توان گفت که تبلیغات اثرگذار بوده می باشد. بدیهی تر آنکه چنانچه این هزینه ها از سوی صاحبان کالا انجام گردد و به نتایج یادشده نیانجامد، هیچ کاری صورت نگرفته می باشد.

دوم: اثربخشی در حوزه فروش که شامل اثرگذاری بر حجم داد و ستد و حجم معاملات، بازگشت سرمایه یا هزینه های حذف شده می باشد. هدف سفارش دهندگان و هزینه کنندگان در تبلیغات می تواند آغاز تاثیرات بر حوزه ارتباطات و سپس اقدام خرید برای بازگشت سرمایه هزینه شده و سودآوری مناسب تر باشد. هرچند خرید یا فروش نقطه پایانی اهداف تبلیغات نیست و وفاداری و تکرار خرید، مهم تر از این اقدام می باشد اما اگر خرید یا فروشی صورت نگیرد، گویی هیچ اتفاقی رخ نداده می باشد.

2-16- ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی:

حال که درخصوص فضای رسانه های تبلیغی صحبت گردید، لازم می باشد به تشریح مولفه های اعتمادساز در رسانه بپردازیم. براساس تحقیقات صورت گرفته سه تا چهار عنصر عام اعتماد عبارتند از : تمامیت (صداقت و وفاداری اعتمادشونده)، خیرخواهی (توجه و انگیزش اعتمادشونده به علایق اعتمادکننده)، شایستگی (توانایی اعتمادشونده به برآوردن نیازهای اعتمادکننده) و قابلیت پیش بینی (تداوم رفتار اعتمادشونده).

عناصر اعتماد هریک جداگانه بر روی رفتار تاثیر می گذارند مثلاً وقتیکه فروشنده شایستگی، خیرخواهی و صداقت داشته باشد، پذیرش گویه های تبلیغی از سوی خریدار راحت تر انجام می شود. بدین ترتیب عناصر اعتماد به درستی بر روی تمایل خرید تاثیر می گذارد زیرا خریدار اطمینان می یابد که فروشنده هم می تواند (شایستگی) و هم می خواهد (تمامیت و خیرخواهی) که محصولاتی باکیفیت مطلوب به دست خریدار برساند..

باتوجه به گستردگی مفهوم اعتماد، یک نوع شناسی از سازه اعتماد توسط مک نایت[1] و همکارانش صورت گرفته می باشد که در آن تعاریف متعددی از حدود هشتاد کتاب یا مقاله نوشته شده در مورد اعتماد مورد مقایسه قرار گرفتند تا گرایشهای مفهومی مشخص گردد. یک تحلیل از تعاریف نشان داد که آنها را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم نمود. بسیاری از آنها را می توان در گروه انواع مفهومی زیرا توجه ها، عقاید، رفتارها و تمایل ها قرار داد؛ درحالی که انواع دیگر را می توان در گروه تصریح گرهای متفاوت زیرا اعتماد به چیزی، اعتماد به کسی و یا اعتماد به یک خصیصه مشخص فردی (مانند صداقت) قرار داد[2].

شایستگی
یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در شکل گیری اعتماد، پیشینه قابلیت های اعتمادشونده می باشد که برگرفته از مهارت ها، دانش عملی، لیاقت و تخصص حاصل از آموزش، تعلیم و تجربه می باشد.

[1] Mcknight

[2] بشیری، مهدی؛ جنیدی، مهدی (1386) مطالعه تأثیر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر پاهی مدل TAM. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

1-4-1- هدف اصلی: هدف اصلی از این پژوهش سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد.

1-4-2- هدف فرعی: هدف فرعی سنجش اثربخشی رسانه­های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه­ها، بیلبوردهای تبلیغاتی و تبلیغات زبان به زبان) بر اساس مدل آیدا (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید)[1] در شرکت نادری لاهیجان می­باشد.

[1] Priyanka Rawal. Ms. (2013) AIDA Marketing Communication Model: Stimulating a purchase decision in the minds of the consumers through a linear progression of steps. IRC’S INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SOCIAL & MANAGEMENT SCIENCES. P5

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان  با فرمت ورد