مقاله پایان نامه بررسی رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

 • ) پیدایش مفهوم 4

آمیزه بازاریابی ، آمیخته بازاریابی ، ترکیب بازاریابی ، ابزارهای بازاریابی و تاکتیک های بازاریابی، همگی واژه هایی هستند که برای ترجمهMarketing Mix به کار رفته اند . مقصود از آمیزه، آمیخته یا ترکیب این می باشد که بین این اجزاء بایستی یک توجه سیستمی و متناسب مستقر باشد تا بتوانند در تاثیر گذاری و متقاعدسازی مشتریان مؤثر باشند. به تعبیری، محصول مناسب با قیمت مناسب از نظر مشتریان با توزیع مناسب و به کارگیری شیوه های ارتباطی مناسب همگی با هم اقدام می کنند و اگر هر یک از این اجزا ناهماهنگ با سایرین باشد نتیجه آن کاهش تاثیر و کارایی مجموعه بوده و شرکت را از دستیابی به اهداف باز می‌دارند. (ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ و ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ، 1388). اما مقصود از تاکتیک یا ابزار آن می باشد که وسیله و ابزار شرکتها برای جنگیدن در بازار و توفیق بیشتر نسبت به رقبا همین عوامل هستند.مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه 1950 به‌وسیله نیل بوردن معرفی گردید و به 4p معروف گشت (گرانوز، 2004، ص323). در متون مختلف بازاریابی مفهوم 4p به عنوان یک اصل مورد پذیرش واقع شده می باشد. 4pمخفف 4 واژه محصول (product)، قیمت (price)  ، ترفیع (promotion) و مکان (place) می باشد . آمیخته بازاریابی بر مدل‌ها و روشهای سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روشهای سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه پیدا نمود، غلبه نمود و روشهای جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه‌ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل‌ها توانسته‌اند بقای خود را در مقابل4p حفظ کنند (گرانروز، 2004، ص323)محصول (کالا و خدمت) بایستی مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد. قیمت بایستی متناسب با تواناییهای خریدار باشد. این محصول بایستی در دسترس مشتری قرار گیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت ترفیعات لازم نیز انجام گیرد تا مصرف‌کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی باخبرشوند. درواقع مفهوم آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گیری از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد (بازار خارجی)، مشخص می کند (بنت ، 1997).

تحقیقات نشان می‌دهد، شرکت‌های مختلف سطوح مختلفی از هر یک از این عناصر را در آمیخته بازاریابی به کار می‌گیرند. این تفاوت‌ها از کشوری به کشور دیگر نیز دیده می گردد، که به تفاوت‌ها در فرهنگ ملت‌ها، توسعه اقتصادی، استانداردهای محصولات، کانال‌های توزیع، استراتژی ارتباطات، استراتژی قیمت گذاری بستگی دارد (جابر ، 2004).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

 1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

 1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 4. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 5. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 6. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد