پایان نامه بررسی ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های خدمات بانکی

ناملموس بودن[1] : از انجا که خدمت قابل دیدن ،لمس کردن ،چشیدن وبوییدن نیست در خرید ان همواره نوعی ابهام ،تردید ،نگرانی و عدم اطمینان هست. لذا بانک برای غلبه بر این  خصیصه وبیان کیفیت ومزایای خدمات بانکی ،بایستی عناصر ملموسی را به محصول اولیه (خدمت ) اضافه کند نظیر فیلم و عکس وتبلیغات بصری ،جاذبه های رفتاری . سیستم بازاریابی در بانک نمی تواند برای سنجش عملکرد خود برمعیارهای عادی کیفیت محصول تکیه کند بلکه برای کنترل کیفییت ،بایستی بایستی از طریق نظر سنجی راجع به رضایت مشتریا ن اقدام نماید(43p، 2010، Walton).

تفکیک ناپذیری[2] : به دلیل اینکه بسیاری از خدمات بانکی قابل ذخیره نیستندنمی توان تولید را از مصرف مجزا نمود . آغاز خدمات فروخته وسپس بطور همزمان تولید ومصرف می شوند .درمبادله  خدمت معمولا ارتباط ها مستقیم و نزدیک می باشد . خدمت رسان ،خریدار وفروشنده ،زمان ومکان وشرایط حاکم برمبادله خدمت بردادوستد خدمات تاثیر دارند .کیفیت ومطلوبیت خدمات بستگی به نوع ارتباط خریدار وفروشنده خدمت و پذیرش یکدیگر دارد.تمیزی ،زیبایی ،اراستگی ،نظم ،ادب ،همدلی،همکاری ، تکریم ،راهنمایی،مشاوره ،مساعدت وبیان ورفتار مناسب ازجمله نکاتی هستند که در بازار یابی خدمات تأثیر مهمی دارند(43p، 2010، Walton).

عدم امکان ذخیره سازی[3] و انبار کردن خدمات[4] : خدماتی که در بانکها ارائه می گردد قابلیت انباشته شدن نداردتا به هنگام نیاز انهارا توزیع ومصرف نمود .پیش بینی درست در خصوص اندازه تقاضا برای حفظ تعادل عرضه وتقاضا در خدمات بسیار اهمیت دارد .(مدیریت عرضه وتقاضا  (43p، 2010، Walton).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بی ثباتی کیفیت خدمات[5] : اکثر خدمات بانک از طریق افراد عرضه می گردد و عملکرد افراد همواره با ثبات وسازگاری همراه نیست(43p، 2010، Walton).

دو عامل روحیه کارکنان[6] (انگیزه ) و حجم کاری[7] سازمان میتواند بی ثباتی کیفیت خدمات را شدت دهد.

مسئولیت امانتداری : موسسات مالی برای جذب سپرده به مشتریان توصیه های مالی مناسب ارائه می دهند ودر واقع مشتریان مجموعه ای از وعده هارا می خرند لذا جلب اعتماد واطمینان افرادبوسیله موسسه مالی وکارکنان ان امری اجتناب ناپذیراست .در واقع مشتریان به دنبال سازمانهایی هستند که احتمال حقیقی تر بودن وعده های انها بیشتر می باشد (44p، 2010، Walton).

  • جریان دو طرفه اطلاعات[8] : این خصیصه شامل جریانی منظم از معاملات و مبادلات دو سویه بین بانک ومشتری می باشد که باعث ایجاد ثروت از طریق اطلاعات جمع اوری شده از مشتریان می گردد(44p، 2010، Walton).

[1] – Intangible

[2] – Inseparability

[3] – Lack of storage

[4] – Services Storage

[5] – Instability of the quality of service

[6] – Staff morale

[7] – Workload

[8] – Two-way flow of information

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش شامل مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر اظهار می گردد:

الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.

ب. ارتباط نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص گردد.

ج- ارتباط بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار ­گیرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع  با فرمت ورد