پایان نامه با موضوع: رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل اثربخشی

اگر تأثیر تبلیغات در بازار را فرآیندی ارتباطی بدانیم ، می توان آن را به مدلی با سه مرحله تشبیه نمود

ورودی: تبلیغاتی که موسسات جهت افزایش فروش خود انجام می دهند. این خود شامل متغیرهائی نظیر شدت تبلیغات و عوامل مؤثر در پخش مثل دسترسی و فراوانی، نوع رسانه، محتوای تبلیغات و خلاقیت می باشد.

فرآیند: پاسخ های ذهنی حاصل از نمایش تبلیغ به مصرف کننده می باشد. یکی از متغیرهای مهم پاسخهای ذهنی، همان تغییر توجه می باشد که خود به سه مولفه شناختی[1]، عاطفی[2] و رفتاری[3] قابل تقسیم می باشد. سوالی که در اینجا مطرح می گردد این می باشد که  ذهن مصرف کنندگان در پاسخ به تبلیغات از چه سلسله مراتبی عبور کرده و تحت تاثیر چه متغیرهائی قرار گرفته می باشد؟

خروجی: به عنوان خروجی در این مدل به نتایج بازار توجه می گردد. تحقیقات در این مرحله به دو نوع تقسیم می گردد.  نوع اول معروف به مدلینگ پارادیگم[4] از الگوهای آماری برای تعیین چگونگی تاثیرگذاری تبلیغات بر روی فروش و انتخاب کالا بهره گیری می کند.

نوع دوم معروف به رفتار پارادیگم[5] به چگونگی رفتار مصرف کنندگان و پردازش تاثیرات تبلیغات بر رفتار آنها در خرید توجه دارد[6].

عده­ای از پیروان تحقیقات از نوع دوم، تأثیر تبلیغات را با اندازه مورد توجه واقع شدن آن اندازه گیری می­کنند. اما سئوالی که در ذهن پدیدار می گردد این می باشد که: “برای اثربخش تر شدن یک تبلیغ بایستی اندازه «مورد توجه واقع شدن» آن بالا باشد یا اندازه  «به خاطر آورده شدن » آن ؟”

اولین کسی که به این سئوال توجه نمود گوردون براون[7] انگلیسی بود که شاخص مورد توجه واقع شدن[8] را وضع نمود .

گوردون براون گفت که آن چیز که جهت اندازه گیری مهم می باشد اندازه به خاطر آوردن مصرف کننده نیست بلکه مورد توجه واقع شدن و اندازه جلب دقت[9] می باشد که برای یک تبلیغ مهم می باشد . بدین ترتیب بر روی این نکته هم تأکید نمود که به خاطر آورده شدن یک تبلیغ که هیچ تأثیری در ایجاد یک نام تجاری نداشته باشد به هیچ وجه  اهمیتی ندارد . سناریوی تبلیغات بسیاری را به خاطر داریم که در ذهن ما ثبت شده اما گاهاً به یاد نمی آوریم تبلیغ چه چیزی بوده می باشد. پس تأثیری در ثبت نام تجاری مربوطه در ذهن مخاطب  و ایجاد تمایل نسبت به کالا نداشته می باشد . اما تحقیقات اساسی  در موضوع اثرگذاری تبلیغات بر اندازه فروش را جان فیلیپ جونز در راستای پارادایم نوع اول یعنی مدلسازی  انجام داد و  نتایج آن را در  کتاب خود  آورده می باشد[10].

[1] Cognitive

[2] Affective

[3] Behavioral

[4] Modeling Paradigm

[5] Behavioral Paradigm

[6] Tellis ,Gerard ( 2004) , ‘ Effective Advertising’ , Sage: London,24

[7] Gordon Brown

[8] Awarness Index

[9] Attention – getting

[10] Aksoy ,Atilla (2005), ‘Yeni Reklamcilik’ , Istanbul Bilgi Universitesi,96

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف پژوهش:

1-4-1- هدف اصلی: هدف اصلی از این پژوهش سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد.

1-4-2- هدف فرعی: هدف فرعی سنجش اثربخشی رسانه­های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه­ها، بیلبوردهای تبلیغاتی و تبلیغات زبان به زبان) بر اساس مدل آیدا (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید)[1] در شرکت نادری لاهیجان می­باشد.

[1] Priyanka Rawal. Ms. (2013) AIDA Marketing Communication Model: Stimulating a purchase decision in the minds of the consumers through a linear progression of steps. IRC’S INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SOCIAL & MANAGEMENT SCIENCES. P5

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان  با فرمت ورد