پایان نامه ارشد مدیریت:رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

 • عناصر آمیخته بازاریابی

«بردن»، در آمیخته بازاریابی اصلی خود، عناصر 12 گانه جدول 2-1 را مد نظر داشت. وی عناصر این لیست را ثابت در نظر نگرفت و پیشنهاد داد، ممکن می باشد دیگران لیست متفاوتی نسبت به او ارائه کنند. چارچوب دیگری توسط «فری»[1] در سال 1961 پیشنهاد گردید، که متغیرهای بازاریابی را به دو بخش تقسیم نمود: عرضه[2] (محصول، بسته بندی، برند، قیمت، خدمت) و روش‌ها و ابزارها (کانال‌های توزیع، فروش شخصی، آگهی، ترفیع فروش و تبلیغات). از طرفی «لیزر و کلی»[3]در سال 1962 و «لیزر و همکاران» در سال 1973، سه عنصر پیشنهاد دادند: آمیخته کالا و خدمات، آمیخته توزیع و آمیخته ارتباطات.

جدول 2-1: عناصر آمیخته بازاریابی بردن

 

با این تفاصیل، رایج‌ترین و پایدارترین چارچوب آمیخته بازاریابی همان آمیخته «مک کارتی» می باشد که عناصر 12 گانه بردن را به 4 معروف به نام‌های محصول، قیمت، ترفیع و مکان مجدداً طبقه بندی و کاهش داده می باشد، (مک کارتی، 1964) هر یک از این عناصر شامل آمیخته‌ای از عناصر در خود می باشد، از این جهت هر کدام از «آمیخته محصول»، «آمیخته ترفیع» و غیره صحبت می‌کنند. به عنوان مثال «کاتلر و آرمسترانگ» آگهی، فروش شخصی، ترفیع فروش و تبلیغات را تحت عنوان ترفیع لیست نمودند. این چهار عنصر به همراه توضیحات آن در جدول 2-2 قابل نظاره می باشد.

[1] Frey

[2] Offering

[3] Lazer and Kelly

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

 1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 5. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

 1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
 2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد