سنجش میزان رضایت مشتریان بانک ملی -پایان نامه ارشد

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

)علت های شهرت بازاریابی ارتباط مند:

به عقیده شث سه عامل زیر باعث شهرت بازاریابی ارتباط مند در اواخر سال 1990 شدند:

1-بحران انرژی:

بحران انرژی سال 1970 و در دنبال آن تورم همراه با رکود اقتصادی، که منجر به ظرفیت مازاد و هزینه های بالای مواد خام گردید. با شدت گرفتن رقابت میان تمام گروه ها، تمرکز بر حفظ مشتریان بجای تمرکز بر کسب سود از ان ها ضروری گشت که این باعث پیدایش مبادله ارتباطی مستمر در برابر مبادله­ی معامله ای یک باره گردید.

2-پیدایش بازاریابی خدمات:

در همان زمان بازاریابی خدمات به عنوان یک حوزه­ی جدید پدیدار گردید. مقالات بسیاری در ارتباط با تفاوت های اساسی خدمات با محصولات شامل:

ناملموس بودن، تفکیک ناپذیر، فن آوری، همزمان بودن و تعاملی بودن منتشر گردید. در همان زمان مفهوم بازاریابی ارتباط مند، برای اولین بار در ادبیات بازاریابی امریکا در مقاله ای توسط لئوناردو بری در سال 1983 عنوان گردید.

3-مشارکت عرضه کنندگان:

در بازاریابی صنعتی بسیاری از شرکت ها اقدام به برقراری فرآیندهای مدیریت مشتریان کلیدی و برنامه هایی برای تقویت و افزایش سهم تجارت هر مشتری کردند تا ترجیحاً با عرضه کنندگان کمتری ارتباط مستقر کنند. در نهایت مشارکت به این امرمنتج گردید که مبادلات تجاری به صورت ارتباط ای صورت گیرد(شث، 2002 )[1].

در حالی که آوامسون و همکارانش مطلع تر و پیچیده تر شدن مشتریان، تغییرات چشم گیر در تکنولوژی افزایش رقابت و فرق کم محصولات در محیط تجاری را علت های توسعه بازاریابی ارتباط مند می دانند(آدامسون ، 2003 )[2]

2-1-7)اصل اساسی توسعه روابط

افزایش رقابت، توانمندی های موسسات مالی را در حفظ سودآوری خود تحت فشار قرار داده می باشد. در واقع همراه با تغییراتی که در ساختار صنعت اشباع شدن آن به وجود آمده، ماهیت رقابت نیز تغییر کرده می باشد. این تغییرات محیطی موسسات و مشتریان آن ها دارد. جای تعجب نیست که در این محیط متلاطم و با تغییرات شتابنده، شرکت های کنونی مجبور شده اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند، به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر بر مشتریان و روابط متمرکز شوند و به جای دید کوتاه مدت، دید بلند مدت را پیش

گیرند (هریسون، 2002، 45 )[3]

در شکل (2-4 ) عوامل موثر بر ضرورت توسعه روابط نشان داده شده می باشد:

[1] -Sheth

[2] -Adamson

[3] – Harisson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- سنجش اندازه ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش اندازه رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-سنجش ارتباط بازاریابی ارتباط مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد