سنجش میزان رضایت مشتریان بانک ملی -پایان نامه کارشناسی ارشد

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مورگان و هانت[1]

در مدل مورگان و هانت اعتماد بعنوان یک متغیر کلیدی شناخته می گردد که واسطه­ی میان مقدمات ارتباط و نتایج آن می باشد مدل ( تعهد- اعتماد ) توسط مورگان و هاننت گسترش پیدا نمود که مدل (2-9) نشان می دهد که اعتماد و تعهد ارتباط مند مهمترین متغیرهای میانی در بازاریابی ارتباط مند هستند(ونگ و همکاران، 2004).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(شکل 2-11) مدل بازاریابی مورگان و هانت(ونگ و همکاران، 2004).

                                  

بر اساس یافته های آنها اعتماد و تعهد در قلب هر ارتباط موفق با مشتریان قرار دارند. آنها اعتقاد داشتند که تعهد به چهار متغیر:

 • منافع ارتباطی
 • هزینه های ختم ارتباط
 • ارزش های مشترک
 • اعتماد

و اعتماد خود به خود به 3 متغیر :

 • ارزش های مشترک
 • ارتباطات
 • رفتار فرصت طلبانه بستگی دارد (گیلانی نیا، شهرام و همکار،1388به نقل از مک میلان، 2005، 806 )

 

2-1-8-7) مدل تاهیر رشید

تا به امروز برای شناسایی ابعاد کلیدی بازاریابی ارتباط مند تحقیقات زیادی صورت گرفته می باشد، که جامعترین آن مدل ارائه شده توسط تاهیر رشید 2003 می باشد (گیلانی نیا، شهرام و همکار، 388 )

 • اعتماد
 • تعهد
 • تجربیات خوب
 • وفای به عهد
 • رضایت مشتری
 • بازاریابی ارتباط مند داخلی
 • پیوند اجتماعی
 • همدلی
 • ارتباطات

[1] – Morgan & Hant

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- سنجش اندازه ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش اندازه رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

3-سنجش ارتباط بازاریابی ارتباط مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد