سنجش میزان رضایت مشتریان بانک ملی -پایان نامه مدیریت

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

) مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی ارتباط مند

با در نظر داشتن تغییرات محیط بازرگانی، مدل بازارهای 6 گانه ارتباط مند مورد بازنگری قرار گرفته می باشد. تغییرات و اصلاحات در مدل بازارهای 6 گانه در همین جا ختم نمی گردد و انتظار می رود در طی زمان دستخوش تعدیلات بیشتری نیز قرار گیرد. در مدل فوق بازارهای مشتریان از حاشیه مدل به مرکز منتقل شده و استدلال آن این می باشد که از گذر روابط بین بازارهای داخلی، عرضه کنندگان، اثر گذاران، جذب نیروی انسانی و مراجعان می باشد که کوشش می گردد ارزشی ایجاد و به مشتری عرضه گردد (شکل 2-4).(برقعی،1391، 42)

 

 

شکل (2-6)مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی ارتباط مند(همان منبع)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در جدیدترین مدل بازارهای 6 گانه که توسط پک[1] در سال 1997 ارائه گردید، بازارهای مشتریان به دو دسته مصرف کننده و واسطه تقسیم می شوند، عرضه کنندگان و هم پیمانان از هم جدا شدند، دو بازار اصلی مراجعان و جذب نیروی انسانی از مدل حذف می گردد که البته این به آن معنی نیست که دو بازار مذکور، اهمتی خود را از دست داده اند (شکل 2-5 )، بلکه بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته- علی الخصوص توسط ریچهلد[2]– روشن گردید که تبلیغات دهان به دهان ناشی از رضایت مشتریان می باشد.از نکات قابل توجه در این مدل حوزه ها و قلمروهای مشترک[3] اجزاء تشکیل دهنده این مدل می باشد (عباسی، جواد، 1383، ص 42-40 )

[1] -Peck

[2] – Fredrick Richheld

[3] – Overlaps

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- سنجش اندازه ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش اندازه رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

3-سنجش ارتباط بازاریابی ارتباط مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد