بررسی سنجش میزان رضایت مشتریان بانک ملی -دانلود پایان نامه

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های بازاریابی ارتباط مند

 

2-1-8-1)مدل بازاریابی شش گانه بازاریابی ارتباط مند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای اولین بار در سال 1991 چارچوبی برای بازاریابی ارتباط مند که متشکل از 6 بازار بود مطرح گردید که این مدل بازارهای 6 گانه، بازاریابی ارتباط مند را در سطح سازمانی مورد توجه قرار می دهد و این مدل 6 بازار را نشان می دهد (شکل 2-3) که هر یک ابعادی از بازارهای ارتباط مند را در بر می گیرد که روابط با آن گروه ها

و بخش ها، بطور بالقوه مستقیم یا غیر مستقیم بر تاثیر سازمان بازار تاثیر می گذارد.

 

                                            (شکل 2-5) بازارهای شش گانه(نوبهار،1391، 27).

در این مدل، بازارهای داخلی[1] که در درون سازمان قرار گرفته، در مرکز این مدل واقع شده می باشد. این چارچوب به بازاریابی داخلی بعنوان تسهیل کننده، هماهنگی کننده و طرفداری مدیریت از روابط با گروه های سایر بازارهای می نگرد. البته این مدل با اوج گرفتن تحقیقات و مطالعات بازاریابی ارتباط مند چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته که مهمترین آنها، قرار گرفتن بازار مشتریان در کانون چارچوب می باشد که توسط کروانس و پیرسی[2] مطرح گردید.قرار دادن مشتری در مرکز مدل بازارهای 6 گانه، منعکس کننده­ی هدف بازاریابی ارتباط مند، یعنی ایجاد ارزش برای مشتری و رضایت و وفاداری وی می باشد که بهبود سودآوری در بلند مدت را برای شرکت به همراه خواهد داشت (نوبهار،1391، 27 ).

[1] -Internal Markets

[2] -Cravens & Pierey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- سنجش اندازه ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش اندازه رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

3-سنجش ارتباط بازاریابی ارتباط مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد