مقاله فارسی رایگان سنجش رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف وبیان مساله

محیط کسب و کار جهانی امروز با پیچیدگی روز افزان ، تغییرات سریع و تحولات غیر منتظره بازارها همراه می باشد. انتخاب و گزینش بازارهای هدف پایه و مبنایی برای جایگاه یابی بنگاه به مقصود تامین و برآورده ساختن نیازها و دستیابی به اهداف می باشد. هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیخته ای در بازار می باشد که به  شکل کارا و اثر بخش نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سود آوری برآورد سازد.جهت نیل به این مقصود آمیخته بازاریابی مناسب تأثیر حیاتی در تحقق استراتژهای بازاریابی اعمال می کند. (کاتلر،1391: 114) رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به مقصود جایگاه یابی شایسته در بازار هدف عبارت می باشد از عرضه محصول مناسب در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب. تقسیم بندی‌کلاسیک این فعالیت‌ها را تحت عنوان 4p مطرح می ‌کند:محصول (Product)  -قیمت (Price)- توزیع (Place)-  ترفیع (Promotion) آمیخته بازاریابی «دامنه تغییراتی می باشد، که توسط شرکت‌ها به مقصود بازاریابی کالاهایشان به خریداران بهره گیری می گردد (سی پس و دیگران، 2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آمیخته بازاریابی «دامنه‌ای از تصمیمات تکمیلی که توسط مدیر بازاریابی اتخاذ می گردد، تا از موفقیت بازاریابی خود اطمینان حاصل نماید» (گروهی از نویسندگان[1]، 2003).

آمیخته بازاریابی «آمیزه‌ای از ابزارها، تکنیک‌ها و واسطه‌هایی می باشد که عموماً در برنامه ریزی اقدامات بازاریابی بهره گیری می گردد» (یادین[2]، 2002).

.

در واقع آمیخته بازاریابی،مسیر عملکرد سازمان را با بهره گیری از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد ؛ مشخص می کند. به اظهار بهتر متغیرهای تصمیم بازایابی در قالب مدل های مختلف آمیخته بازاریابی چارچوبی فراهم می کنند که بنگاه بوسیله آنها برنامه هایی را برای فعالیت های بازاریابی خود توسعه می دهد(روستا و همکاران، 1391، ص 45). بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای بکارکیری آمیخته بازاریابی متصور می باشد. یکی تصمیم گیری در خصوص نحوه عرضه محصولات جدید به بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژی های بازاریابی موجود.

با وجود کاربردهای زیاد 4p مک کارتی، اما آمیخته مرسوم همواره مورد نقد قرار گرفته و از نظر جامع بودن مورد تردید می باشد.فرضاً؛ بوردن با افزودن 8p دیگر به مدل پیشنهادی مک کارتی 12 متغیر را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تصمیم گیری بازار یابی یاد می کند.و همینطور افراد دیگری زیرا آلبرت فرای (1961) ، بوم و ماری (1981)،اوهما(1982)، پیتر دویل(2000)، گودین (2001) و سایرین گزینه ها و پیشنهادات دیگری به مدل  4p افزوده و آن را ترمیم کرده اند.در واقع مطالعه مطالعات قبلی حاکی از آن می باشد که عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی مانند کیفیت محصولات رقبا ، ماهیت رقابت ، پیش بینی فروش ، سطح رضایتمندی مشتریان و … اکثراً تصادفی ، پویا ، نادقیق ، کیفی و یا نامشهود بوده و فهم آنها نیازمند بهره گیری از رویکردهایی می باشد که با ماهیت ذاتی این نوع متغیرها سنخیت و همخوانی داشته باشد.

در موفقیت یک فعالیت تولیدی،آمیخته بازاریابی مناسب ومقولاتی مانند شناخت بازار،شناخت خریداران،ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده،تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار هدف،وجنبه های دیگری مطرح می باشد که هر کدام بایستی مورد مطالعه قرار گیرد.یکی از اثرات آمیخته بازاریابی خوب افزایش ، اندازه فروش و سهم بازار بیشتر می باشد

[1]  The group of translators, editors and proofreaders, dictionary of business and management UK, Bloomsbury publishing, 2003.

[2] Yadin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد