رابطه پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران -پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2مقدمه

چهارچوب نظری[1] مبنایی می باشد که فرد پژوهشگر بر اساس آن درمورد­ی روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کنند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به گونه منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات گیرد. ترکیب باورهای منطقی فرد پژوهشگر و تحقیقات مرتبط چاپ گردیده با مساله پژوهش در ایجاد مبنایی برای مطالعه موضوع پژوهش تأثیر محوری دارد. به گونه کلی چارچوب نظری پایه­ای می باشد که تمام پژوهش بر روی آن تکیه می کند..(برادران و همکاران 1389)

در این بخش با در نظر داشتن موضوع پژوهش تعاریف کلی از متغیرهای به اقدام می آیدو مبانی نظری پژوهش ارائه گردیده و همچنین روابط بین متغیرها نیز مورد مطالعه قرار می گیرد و در انتها تحقیقات پیشین مرور می گردد.

2-2تعریف بیمه و عقد قرارداد آن

1-2-2ریشه لغوی بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می گردد، مثل اینکهً به کلام فارسی شباهت دارد اما معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده می باشد.لغت شناسان عقیده دارند که واژ ه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان می باشد  گرفته شده می باشد و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین،تأمین،اعتماد یا اطمینان به کار رفته می باشد.واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده می باشد.در حالی که تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی،ترکی،عبرانی،یونانی،روسی یا لاتین باشد با اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان‌ها گرفته شده، با این همه،به نظر می رسد که ریشه اصلی همان بیمه می باشد زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه،ترس و گریز از خطر می باشد و به سبب همین ترس و به مقصود حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد

[1] – Theoritical Framework

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد