تحقیق رایگان رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی -دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر وابسته : فروش شرکتهای نانویی منتخب میباشد.افزایش فروش یکی از ملاک های رشد یک صنعت در حرفه مربوطه می باشد . با تغییر متغیرهایی  که به عنوان آمیخته بازاریابی معروف هستند میتوان باعث افزایش فروش گردید .مثلا با تغییر ویژگیهای محصول نظیر بهبود کیفیت محصول، بسته بندی و یا طراحی میتوان ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد نمود و یا اگر قیمت ها با در نظر داشتن اندازه تقاضا انعطاف پذیری داشته باشد با کاهش قیمت ، فروش بالاخواهد رفت .ویا با افزایش توزیع کنندگان و کانال های توزیع و بهینه سازی وضعیت و سرعت توزیع ،تعداد مشتریان افزایش خواهد پیدا نمود ،آنگاه فروش نیز افزوده میگردد.(بلوریان تهرانی ،1376).

 

1-9) قلمرو پژوهش:

1-9-1) قلمرو موضوعی :

پژوهش حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت بازاریابی می باشد. به تعبیری محقق در صدد مطالعه ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی”4 p”  بادرکی از اندازه فروش شرکتهای کوچک و متوسط  نانویی منتخب می باشد .لذا کوشش خواهد گردید تا تأثیر آن در قالب عوامل آمیخته بازاریابی یا همان 4p شامل محصول ،قیمت ،مکان ،و ترفیع مورد مطالعه قرار بگیرید، به عبارت دیکر هدف این پژوهش برقراری ارتباط میان متغیرهای مستقل آمیخته بازاریابی شامل  محصول ،قیمت ،مکان،ترفیع بر متغیرهای وابسته یعنی اندازه فروش شرکتهای کوچک و متوسط  نانویی منتخب میباشد،بنابر این پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد.

1-9-2) قلمرو مکانی:

2-1-6-3 قلمرو مکانی:

این پژوهش از نظر مکانی ، به علت محدودیت های  مختلف، فقط در کشور ایران انجام پذیرفته و 6 شرکتهای نانویی را در بر میگیرد.

1-9-3) قلمرو زمانی:

این پژوهش در بازه زمانی اسفند ماه 91 تا شهریور ماه سال 92 صورت گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد