دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه بررسی جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3- معرفی تکنیک های ارزیابی فنی و اقتصادی

اقتصاد مهندسی عبارتند: از مجموعه تکنیک های ریاضی برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژههای صنعتی یا به تعبیری تصمیم گیری برای انتخاب اقتصادی ترین پروژه هاست. در این بخش آغاز مفاهیم نرخ بازگشت سرمایه و حداقل نرخ جذب کننده و سپس انواع تکنیک های مزبور با در نظر داشتن معیار تنزیلی معرفی می گردد. خاطر نشان می گردد در معیار تنزیلی به ارزش زمانی پول توجه خاصی مبذول می گردد. دریافت ها و پرداختها را بصورت تنزیلی نشان می دهند.

3-3-1- نرخ بازگشت سرمایه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک سرمایه گذاری زمانی می تواند سود ده تلقی گردد که سرمایه گذاران انتظار دریافت اصل و فرع بیشتری داشته باشند. یا به تعبیری آنها انتظار دریافت یک نرخ بازگشت سرمایه مناسب هستند. نرخ بازگشت سرمایه (ROR )[1] برای زمانی که مدت سرمایه گذاری یک سال باشد بصورت :

سرمایه اولیه/ سرمایه اولیه – اصل فرع دریافتی                                           سرمایه اولیه/ سود

3-3-2-حداقل نرخ جذب کننده

سرمایه گذار در جستجوی نرخ مناسبی برای سرمایه گذاری می باشد بدیهی می باشد این نرخ مناسب برای سرمایه گذار نرخی می باشد بیشتر یا حداقل مساوی نرخ بانک ( نرخ بهره ). حداقل نرخ جذب کننده نرخی جزء آن نرخ مناسب نیست و معمولا بیش از نرخ بهره می باشد. زیرا چنانچه سرمایه گذار مبلغ سرمایه گذاری را در بانک پس انداز کند برای دریافت مقدار بهره که نرخ بازگشت سرمایه او به شمار می رود، هیچ گونه فعالیت یا ریسکی را متحمل نمی گردد؛ در حالیکه سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی یا صنعتی غالبا همراه با ریسک بوده، به همین جهت معمولا سرمایه گذار انتظار دریافت نرخ بازگشت سرمایه ای بیش از نرخ بانک را دارد.

3-3-3- روشهای ارزش فعلی

مقایسه پروژه های اقتصادی، از پر اهمیت ترین تصمیمات برای هر مدیر می باشد. قبل از تشریح این روش تصریح می گردد که کلیه تکنیک های اقتصاد مهندسی در این بخش برای پروژه های ناسازگار کاربرد دارند. پروژه های ناسازگار پروژه هایی هستند که با انتخاب یکی از آنها پروژه های دیگر اجرا نشوند و در حقیقت ارتباط یا وابستگی بین پروژه ها نبوده و پروژه ها مستقل از هم هستند.

مقایسه اقتصادی پروژه ها از طریق ارزش فعلی بستگی به عمر مفید پروژه دارد. سه حالت مختلف برای بهره گیری از این روش موجود می باشد که در ذیل به تشریح آن می پردازیم.

– حالت اول : عمر پروژه ها برابرند

محاسبه ارزش فعلی یک فرایند مالی همانطور که در فصل های گذشته تبیین داده گردید تبدیل ارزش آینده و همچنین در یافتها و پرداختهای یکنواخت به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدا پروژه می باشد. اگر عمر پروژه ها برابر باشند، محاسبه روش ارزش فعلی ساده ترین حالت خود را دارد. چنانچه ارزش فعلی خالص به ازای حداقل نرخ جذب کننده (MARR ) برای یک پروژه کوچک تر از صفر می باشد (NPV<0 ) آن پروژه غیر اقتصادی خواهد بود. (NPV<0 )مشخص کننده این حقیقت می باشد که ارزش فعلی هزینه ها بیش از ارزش فعلی درآمدها می باشد و چنانچه (NPV>0 ) باشد، ارزش فعلی هزینه ها کمتر از ارزش فعلی درآمد بوده و پروژه اقتصادی می باشد. اگر (NPV=0 ) باشد پروژه اقتصادی بوده زیرا حداقل نرخ جذب کننده برای سرمایه گذاری تامین گشته می باشد. در مقایسه چند پروژه به طریق ارزش فعلی پروژه ای که دارای ارزش فعلی خالص بیشتری باشد اقتصادی ترین خواهد بود. اگر مبنای روش ارزش فعلی هزینه ها باشد یعنی فقط هزینه های مختلف پروژه ها در اختیار باشد، اقتصادی ترین پروژه، پروژه ای می باشد که دارای کمترین ارزش فعلی هزینه ها باشد.

 – حالت دوم : عمر پروژه ها نابرابرند                                                                                     روش مقایسه چند پروژه از طریق ارزش فعلی با عمرهای نابرابر، مانند حالت قبل می باشد با این تفاوت که پروژه ها بایستی با عمر های برابر مقایسه شوند و به بیانی دیگر بایستی عمر مشترکی را برای دو یا چند پروژه انتخاب و ارزش فعلی پروژه ها را بر اساس عمر مشترک محاسبه نمود. به عنوان مثال اگر عمر پروژه A دوسال و عمر پروژه B سه سال بود عمر مشترک یا مضرب مشترک عمر مبنا قرار خواهد گرفت. کلیه هزینه ها و درآمدهای پروژه A برای سه دوره و پروژه B برای دو دوره تکرار خواهند گردید. هزینه ها شامل : هزینه اولیه و هزینه های سالیانه و درآمد ها شامل: درآمد های سالیانه و ارزش اسقاطی هستند.

– حالت سوم: عمر پروژه ها نامحدود می باشد

بسیاری از پروژه های صنعتی یا دو لتی، مخصوصا پروژه های عمومی دارای عمر نامحدود اند. سدها، سیستم های آبیاری، پل ها، نیروگاههاو. . . . . از آن جمله اند. محاسبه ارزش فعلی این گونه پروژه ها از روش خاصی پیروی می کند. برای رسیدن به فرمول مورد نیاز جهت محاسبه ارزش فعلی از ارتباط یA/P بهره گیری و عمر پروژه، n، نامحدود فرض می گردد ( =n) حد A/P وقتی n به سمت بی نهایت میل می کند عبارت می باشد از : از ارتباط فوق می توان نتیجه گرفت که P همانPV و A پرداخت یا دریافت یکنواخت (EUAB ) یا EUAC می باشد مقدار ارزش فعلی حاصل از ارتباط را سرمایه هزینه شده می نامند.

[1]ROR:rat of return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

  • آیا قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر می باشد؟
  • آیا جایگزینی انرژی خورشیدی با گاز های طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *