دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت:تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف بازاریابی ارتباط مند

بازاریابی ارتباط فعالیتهایی می باشد که هدف از آن ایجاد پیوندهای بلند مدت و سودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تامین مزیت متقابل برای طرفین می باشد(لاولاک،1391، 143)[1].

بازاریابی ارتباط مندبه مبادلات مرتبط بلند مدتی توجه داردکه درآن هرمبادله فرد بخشی از یک ارتباط طولانی درنظرگرفته شده که در آن هر دوطرف ازرابطه بلند مدت بهره مند می شوند(وینسنت، 2012)[2].

بازاریابی ارتباط مند، بر اهمیت ایجاد و حفظ ارتباط میان مشتریان و خریداران تاکید دارد.(ایگل سیاس، 2011)[3]

بازاریابی ارتباط مند بر ایجاد روابط نزدیک بین مشتری و تولید کننده خدمات، برای افزایش تعهد و اعتماد میان طرفین تمرکز دارد.(لاک سامانا، 2013 )[4]

بازاریابی ارتباط مند، به ایجاد، حفظ و افزایش روابط با مشتریان و سایر شرکا، در کوشش برای حفظ و  بهبود یک مبنای مشتری سازمان و سودمندی او توجه دارد.(هفرنان، 2008)[5]

بازاریابی ارتباط مند به تبادلات ارتباطی طولانی مدتی تصریح داردکه طرفین از ارتباطات رو به جلو بهره می برند (وینسنت،2014).[6]

بازاریابی ارتباط مند بر چگونگی توسعه، حفظ و افزایش روابط مشتری طی چرخه عمر مشتری، بیش از جذب مشتری جدید متمرکز می باشد.(زینلدین و فیلیپسون، 2007 )[7]

براساس نظر گرونروس سه مولفه اساسی وجود دارند که بایستی در زمان ایجاد بازاریابی ارتباط مند درنظر گرفته شوند: جستجوی تماس مستقیم با مشتریان، ایجاد پایگاه داده؛ و ایجاد خدمات مشتری گرا. پیش روی، بری پنج استراتژی مختلف را یادآورمی گردد: استراتژی خدمات اصلی، سفارشی سازی روابط، تقویت خدمات رسانی، قیمتگاری روابط و بازاریابی داخلی (ماتاگنا و جرارد،2013،7 )[8].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Love Lock

[2] -Vincent

[3] -Igelsias

[4] -Laksamana

[5] -Heffernan

[6] – Vincent

[7] – Zineldin & Philipson

[8] – Matagna & Gerard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- سنجش اندازه ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش اندازه رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

3-سنجش ارتباط بازاریابی ارتباط مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد