دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه :اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فرضیه های پژوهش:

1-6-1- بین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و آگاهی ارتباط هست.

1-6-2- بین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و علاقه به محصول ارتباط هست.

1-6-3- بین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و ایجاد تمایل به خرید ارتباط هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-4- بین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و اقدام به خرید ارتباط هست.

  • متغیرهای پژوهش:

متغیر مستغل: اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و متغیر وابسته: متغیرهای مدل آیدا می باشد

  • تعریف نظری و عملیاتی:

1-8-1- رسانه های تبلیغاتی

تعریف نظری: تبلیغات تجاری علمی می باشد دینامیک که با تغییرات اجتماعی، تحولات سیاسی و اقتصادی هر روز شکل تازه ای پیدا می کند و در محیط های متفاوت با در نظر داشتن فکر، عقاید، آداب و رسوم و همچنین فرهنگ و مذهب فرم خاصی می یابد[1].

تعریف عملیاتی: رسانه تبلیغاتی در این پژوهش نمره­ای می باشد که آزمودنی در پرسشنامه به اندازه تأثیر رسانه­ها (رادیو، تلویزیون، روزنامه­ها، بیلبوردهای تبلیغاتی و تبلیغات زبان به زبان) در خرید کردن خویش می­دهد.

1-8-2- مدل آیدا

تعریف نظری: مدل آیدا شیوه ای چهارمنظوره را پیشنهاد می کند که عبارت می باشد از آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید[2].

تعرف عملیاتی: مدل آیدا در این پژوهش نمره ای می باشد که آزمودنی به پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش مدل آیدا می دهد.  • قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از عمده مواردی می باشد که مشخص می­نماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی، پژوهش را به چه صورتی انجام داده می باشد.

1-9-1- قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت تبلیغات و اثربخشی می­باشد.

1-9-2- قلمرو مکانی این پژوهش مشتریان شرکت نادری لاهیجان می باشد.

1-9-3- قلمرو زمانی : بهمن 92 الی شهریور 93

 

[1] اربابی، علی محمد (1350) تبلیغات تجاری. نشر دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، چاپ اول، ص16

[2]Birch, Ray, (2010), Growth Strategies, Credit Union Journal, New York, Vol. 14,Iss. 3, pg. 1.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

1-4-1- هدف اصلی: هدف اصلی از این پژوهش سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد.

1-4-2- هدف فرعی: هدف فرعی سنجش اثربخشی رسانه­های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه­ها، بیلبوردهای تبلیغاتی و تبلیغات زبان به زبان) بر اساس مدل آیدا (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید)[1] در شرکت نادری لاهیجان می­باشد.

[1] Priyanka Rawal. Ms. (2013) AIDA Marketing Communication Model: Stimulating a purchase decision in the minds of the consumers through a linear progression of steps. IRC’S INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SOCIAL & MANAGEMENT SCIENCES. P5

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان  با فرمت ورد