تحقیق رایگان دانلود پایان نامه:میزان ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) در شرکت نادری

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی:

حال که درخصوص فضای رسانه های تبلیغی صحبت گردید، لازم می باشد به تشریح مولفه های اعتمادساز در رسانه بپردازیم. براساس تحقیقات صورت گرفته سه تا چهار عنصر عام اعتماد عبارتند از : تمامیت (صداقت و وفاداری اعتمادشونده)، خیرخواهی (توجه و انگیزش اعتمادشونده به علایق اعتمادکننده)، شایستگی (توانایی اعتمادشونده به برآوردن نیازهای اعتمادکننده) و قابلیت پیش بینی (تداوم رفتار اعتمادشونده).

عناصر اعتماد هریک جداگانه بر روی رفتار تاثیر می گذارند مثلاً وقتیکه فروشنده شایستگی، خیرخواهی و صداقت داشته باشد، پذیرش گویه های تبلیغی از سوی خریدار راحت تر انجام می شود. بدین ترتیب عناصر اعتماد به درستی بر روی تمایل خرید تاثیر می گذارد زیرا خریدار اطمینان می یابد که فروشنده هم می تواند (شایستگی) و هم می خواهد (تمامیت و خیرخواهی) که محصولاتی باکیفیت مطلوب به دست خریدار برساند..

باتوجه به گستردگی مفهوم اعتماد، یک نوع شناسی از سازه اعتماد توسط مک نایت[1] و همکارانش صورت گرفته می باشد که در آن تعاریف متعددی از حدود هشتاد کتاب یا مقاله نوشته شده در مورد اعتماد مورد مقایسه قرار گرفتند تا گرایشهای مفهومی مشخص گردد. یک تحلیل از تعاریف نشان داد که آنها را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم نمود. بسیاری از آنها را می توان در گروه انواع مفهومی زیرا توجه ها، عقاید، رفتارها و تمایل ها قرار داد؛ درحالی که انواع دیگر را می توان در گروه تصریح گرهای متفاوت زیرا اعتماد به چیزی، اعتماد به کسی و یا اعتماد به یک خصیصه مشخص فردی (مانند صداقت) قرار داد[2].

شایستگی
یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در شکل گیری اعتماد، پیشینه قابلیت های اعتمادشونده می باشد که برگرفته از مهارت ها، دانش عملی، لیاقت و تخصص حاصل از آموزش، تعلیم و تجربه می باشد.

شایستگی درکنار صداقت بعنوان یکی از عوامل اعتمادساز شناخته می­گردد. ادبیات موجود در حوزه اعتمادآفرینی مملو از نمونه­هایی می باشد که نشان می­دهد شایستگی فردی مشخصه بارز اعتمادسازی می باشد.

از این رو تکریم به شایستگی دیگران مهم می باشد. پس آگاهی فرد از نقشی که اعمال می کند، شایستگی او و مشروعیت و مقبولیت او در ارتباط با سابقه حرفه ای او ، در موفقیتش مهم می باشد. در صنعت رسانه نیز بعلت پیشرفت های اقتصادی، اعتمادسازی در فضای کنونی بسیار دشوار تر از ده سال پیش شده می باشد.

شایستگی در حقیقت، باور به توانایی ها، مهارت ها و تخصص های طرف مقابل، در یک حوزه معین می باشد؛ به بیانی دیگر ما زمانی طرف مقابل (اعتماد شونده) را شایسته می دانیم که اعتقاد داشته باشیم وی توانایی انجام تکالیف و ارائه خدمات به شکل مورد انتظار را دارد.

شایستگی (یک رسانه) نشان از توانایی آن در تحقق انتظارات اعتمادکنندگان و اقدام به وظایف ضروری به گونه ای که زمینه های ذهنی مخاطب (مشتری) را برآورد کند، می باشد. اگر فردی متعهد به انجام کاری گردد، ارزیابی ما از توانایی او وابسته به اندازه اقدام به آن تعهدات می باشد که نتیجتاً به اعتمادآفرینی منجر می گردد.

تمامیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخص دیگری که اعتماد را می سازد، استانداردها و اصول اعتمادساز می باشد. به آن معنا که اعتمادشونده (در اینجا رسانه)، به اصول و ارزشهای مورد قبول اعتمادکننده پایبند می باشد و آن ارزشها را مبنای اقدام خود قرار می دهد. اگر اندازه پایبندی به این اصول نزد اعتمادشونده بالا باشد، فرد توجه و ادراک مثبتی نسبت به اعتمادشونده پیدا کرده و او را در روابط تجاری فیمابین ارزیابی می کند. افرادی مثل راس و سیتکین[3] پا را فراتر گذاشته و تمامیت را پایبندی به ارزشهای اخلاقی و معنوی معنا کرده اند. هماهنگی ارزشها برگرفته از باورها و عقاید فرهنگی مشترک افراد، گروهها و سازمانهاست که رفتار براساس آنها شکل می گیرد. براین اساس گابارو، آثوس، میستال[4] عقیده دارند که ویژگی تمامیت، منجر به اعتماد مبتنی بر صداقت و عدالت می گردد.

تمامیت یکی از عناصر ضروری برای اعتمادسازی می باشد. تمامیت تجاری به معنای تسلیم شدن دربرابر ملاحظات اخلاقی موجود می باشد به طوریکه در روبرو شدن با جایگاه های کاری ، آگاهانه آن چیز که را که درست فکر می کنیم انتخاب کنیم و از آن چیز که که نادرست فکر می کنیم، دوری جوئیم. از این رو برکون[5] (2005) معتقد می باشد که اعتماد از خلال توافق موثر طرفین شکل می گیرد. به اعتقاد او اعتماد نتیجه توافق معنادار می باشد.

صداقت نیز بیانگر این نکته می باشد که اعتماد کننده اعتقاد دارد که طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به گروهی از اصول و استاندارد ها در رفتارش پایبند می باشد[6].

تمامیت (صداقت) یک رسانه، اندازه پایبندی اعتمادشونده به اصول قابل قبول اعتمادکننده می باشد. این مسئله اعتمادآفرینی را منوط به تداوم رفتارهای پیشین، اعتبار ارتباطات آنها، تعهد آنان نسبت به شاخص های منطقی عدالت و همخوانی حرف و اقدام آنان می داند.

خیرخواهی

به گفته جونس و گئورگ[7] اعتمادسازی تنها منحصر به رعایت اصول و ارزشها نمی گردد بلکه نگرشها، حالات و احساسات نسبت به همدیگر را نیز در بر می گیرد. این احساس برگرفته از نتایج رفتاری سازمان اعتمادشونده می باشد بطوریکه آیا این رفتارها بازتابی از نیازها و تمایلات اعتمادکننده می باشد یا خیر. به بیانی دیگر، اعتمادکننده همواره به دنبال طرفداری و پشتیبانی از سوی اعتمادشونده می باشد و این مسئله وفاداری اعتمادکننده را در پی دارد.

یکی از عناصر معمول اعتمادساز، خیرخواهی می باشد که حاصل اعتقاد یک نفر به عملکرد مشفقانه طرف دیگر می باشد. در مطالعه اندر[8] و همکارانش (2004) مشخص گردید که ” داشتن دغدغه دیگران” به گونه نسبی اهمیت گذشته خود را از دست داده می باشد و از آن جهت که فاکتور خیرخواهی در روابط میان فردی مهم تر از روابط کاری می باشد، کمتر در تحقیقات مورد مطالعه قرار می گیرد. بعضی بر این اعتقادند که ارتباط صمیمانه و روابط نزدیک با یک فرد، منجر به خطر چشم پوشی از نقاط ضعف او می گردد و از این رو خیرخواهی می تواند بر روابط حرفه ای مبتنی بر اعتماد تاثیر منفی بگذارد. برعکس فاکتور خیرخواهی در رسانه ها بسیار مهم می باشد. اگر رسانه ای قصد تعامل با مخاطبانش را داشته باشد، بایستی به لحاظ احساسی و فکری با او در آمیزد. به گفته گانسان و هس[9] (1997) خیرخواهی مبتنی بر کیفیت، نیت و ویژگی های طرفین می باشد.

[1] Mcknight

[2] بشیری، مهدی؛ جنیدی، مهدی (1386) مطالعه تأثیر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر پاهی مدل TAM. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 5

[3] Roth & Sitkin

[4] Gabarro ، Athos و Misztal

[5] Berkun

[6] خداداد حسینی، حمید و همکاران (1388) شناسایی و اولیت بندی معیارهای مؤثر در طراحی استراتژیک پرتفولیوی خدمات بیمه­ای با بهره گیری از فنون MADM. چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک، 96

[7] Jones & George

[8] Lander

[9] Ganesan & Hess

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

1-4-1- هدف اصلی: هدف اصلی از این پژوهش سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد.

1-4-2- هدف فرعی: هدف فرعی سنجش اثربخشی رسانه­های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه­ها، بیلبوردهای تبلیغاتی و تبلیغات زبان به زبان) بر اساس مدل آیدا (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید)[1] در شرکت نادری لاهیجان می­باشد.

[1] Priyanka Rawal. Ms. (2013) AIDA Marketing Communication Model: Stimulating a purchase decision in the minds of the consumers through a linear progression of steps. IRC’S INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SOCIAL & MANAGEMENT SCIENCES. P5

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان  با فرمت ورد