تعیین رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی -پایان نامه مدیریت گرایش بازرگانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

   علم از آن نقطه و زمان آغاز گردید که بشر به فکر حل مسائل مختلف زندگی افتاد. به بیانی دیگر، تاریخ تولد علم مصادف با تاریخ تولد بشر می باشد. بشر از زمان تولد نسبت به محیط زندگی کنجکاو بوده و کوشش کرده می باشد که پدیده‌های پیچیده و بغرنج زندگی خود را حل کند. اما بشر برای جستجو و برای یافتن حقیقت پدیدارهای جهان، پیش از خود شناخت به روش شناخت محتاج می باشد. نقاط عطف تحول علمی در اثر تحول در روش‌شناسی به وجود آمده می باشد و بدون تحول روش‌شناسی، شناخت متحول نخواهد گردید.

روش‌شناسی، کاربرد مجموعه‌ها یا ترکیبی از روش‌ها برای نیل به اهداف بالاتر و پیچیده‌تر می‌باشد. روش یک یا چند اقدام معین نیست، بلکه فرآیندی از فعالیت‌های منظم و متوالی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده می باشد.

روش‌شناسی در درون معنای نظریه نهفته می باشد و از الزامات یک نظریه مفید و خوب به شمار می رود. روش‌شناسی‌ها بایستی دو ویژگی اساسی داشته باشند؛ اول اینکه قابلیت پیش‌بینی پدیدارهای بدیع را داشته باشند و دوم این که پدیدارهای واقعی کنونی را بتوانند تبیین کرده و تبیین دهند. در واقع روش‌شناسی مناسب از هر دو ویژگی اظهار شده برخوردار می باشد. مفهوم متدولوژی به معنای شناخت شیوه‌ها و یافتن راه اصلی هر کاری می باشد. روش‌شناسی برای شناخت کارهای درست ملاک‌هایی در اختیار قرار می‌دهد. از نظر تحلیل پارادایمی، روش‌شناسی‌های تحقیقاتی متناظر با هستی‌شناسی‌ها و شناخت‌شناسی‌های خاص خود می‌باشند. (صالح، 1389)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد