مقاله رایگان بررسی جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی – پایان نامه

 مطالعه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی روش های پژوهش را می توان با در نظر داشتن دو ملاک الف) هدف پژوهش) نحوه گردآوری داده ها، تقسیم بندی نمود (سرمد، 1377، ص104-78).

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف

تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می گردد:

 1. پژوهش بنیادی: که هدف آن تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد.
 2. پژوهش کاربردی: که در پی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد.
 3. پژوهش و توسعه: فرایندی می باشد که به مقصود تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (روشها و برنامه‌های درسی) انجام می گردد و هدف آن تدوین یا تهیه برنامه‌ها و امثال آن می باشد، به طوری که آغاز جایگاه نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافته‌های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می گردد. با در نظر داشتن این که هدف این پژوهش کاربردی و در یک زمینه خاص می باشد، این پایان نامه از نظر نوع تحقیقات کاربردی می باشد.

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح پژوهش) می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

 1. پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی)
 2. پژوهش آزمایشی

پژوهش توصیفی، شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود برای یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیقات توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

 • پژوهش پیمایشی[1]: که برای مطالعه توزیع ویژگیهاییک جامعه آماری به کار می‌رود.
 • پژوهش همبستگی[2]: که در آن میان متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل می گردد.
 • اقدام پژوهی[3]: که هدف آن توصیف شرایط یا پدیده‌های مربوط به نظام آموزشیمی‌باشد.
 • مطالعه موردی[4]: در این پژوهش پژوهشگر به انتخاب یک «مورد» پرداخته و آن را از جنبه‌های بی‌شمار مطالعه می کند.
 • پژوهش پس رویدادی[5]:در این دسته تحقیقات پژوهشگر با در نظر داشتن متغیر وابسته، به مطالعه علل احتمالی وقوع آن می‌پردازد.

تحقیقات آزمایشی نیز به مقصود برقراری ارتباط علت-معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایشی بهره گیری می شوند. (سرمد، 1377)

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و با بهره گیری از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. در این نوع پژوهش ها، هدف مطالعه روابط موجود بین متغیرهاست و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته بدون دخالت پژوهش گر رخ داده می باشد، جمع آوری وتجزیه وتحلیل می گردد. (دلاور، 1384؛393) برای آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی بهره گیری می گردد و در صورت وجود همبستگی بین دو متغیر، به مقصود تبیین مقدار متغیر وابسته از روی متغیر مستقل، مدل رگرسیون ارائه خواهد گردید.

 1. 29. Survey research

[2]. Correlation research

[3]. Action research

[4]. Case study

[5]. Ex-post research

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

 • آیا قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر می باشد؟
 • آیا جایگزینی انرژی خورشیدی با گاز های طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *