پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت وضرورت پژوهش

ارائه خدمات غیراعتباری مانند جذب، نگهداری و نقل و انتقال وجوه زمینه ی جذب مشتریان و درآمدزایی بانک را فراهم می آورد. جذب حساب های ارزان قیمت از قبیل حسابهای قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه ویژه کشاورزی، جاری و کوتاه مدت ویژه و عادی به کاهش قیمت تمام شده منابع و کاهش هزینه ها کمک خواهد نمود. اگر بانک ها در مسیر جذب سرمایه ی جدید دچار مشکل و اخلال شوند آنگاه به دلیل عدم توانایی در پرداخت تسهیلات به مشتریان قبلی، امکان از دست دادن این مشتریان نیز بانک را تهدید خواهد نمود.در نتیجه بانک ها بایستی در پی نوآوری هایی باشند تا هم مشتریان و سرمایه ی جدید جذب نمایند و هم از محل این منابع بتوانند به مشتریان قبلی خود تسهیلات ارائه نموده و آنها را نیز حفظ نمایند (حقیقی و همکاران،1388،ص80).

متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.یعنی هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد ، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد.دلیل تغییر در متغیر وابسته را بایستی در متغیر مستقل جست وجو نمود(سکاران،1388،ص85).در پژوهش فرا رو، طرح های نوآورانه (نوآوری) و ابعاد مختلف آن یعنی نوآوری خدمات، نوآوری تکنولوژیک و نوآوری فرآیند بعنوان متغیر مستقل می باشند.

همچنین متغیر وابسته همان متغیر اصلی می باشد که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند.با تحلیل متغیر وابسته (یعنی این که چه متغیرهائی بر آن تاثیر می گذارد) ،می توان برای حل مسال به پاسخ هایی دست پیدا نمود(سکاران،1388،ص83).تجهیز منابع بعنوان متغیر وابسته در پژوهش حاضر می باشد.

طرح های نوآورانه، نوآوری هایی هستند که در موسسات مالی علی الخصوص بانک ها به اجرا در می آید و بیش تر در حیطه ارایه خدمات جدید و فرآیندهای جدید می باشد. بنابر این در این پژوهش مقصود از طرح های نوآورانه، نوآوری در بخش طراحی ، تولید و ارایه خدمات جدید می باشد. مقصود از نوآوری بهره گیری از خلاقیت و ابتکار در ارائه ی طرح ها و خدمات جدید به مشتریان می باشد که در قالب خط مشی سالانه تجهیز منابع و در ابتدای هر سال از طرف هیئت مدیره تصویب شده و در اختیار شعبات قرار می گیرد. با در نظر داشتن نظریه های مختلف صاحب نظران در زمینه نوآوری، نوآوری سازمانی به سه دسته تقسیم می گردد (لوالیه و تلیه، 1385،ص21):

  • نوآوری محصول (خدمات)؛
  • نوآوری تکنولوژیک ؛
  • نوآوری فرآیند.

 

با در نظر داشتن افزایش فضای رقابت در صنعت بانکداری ، نوآوری های روزافزون در حوزه خدمات بانکی ، پیشرفت فن آوری و انتظار تسهیل بیشتر انجام امور بانکی از سوی مشتریان ، لازم بودن ایده پردازی ، اهمیت به این موضوع در تدوین سازمان و عملیاتی کردن آن واقعیتی می باشد اجتناب ناپذیر و بانکهای کشور جهت رقابت بایستی با شکوفایی خلاقیتها در این مسیر ، با بسترسازی و برنامه ریزی دقیق ، خود را وارد عرصه رقابت جدی تری نمایند(کابارانزاد قدیم،1388،ص20)

پس بطور کلی چنین می توان گفت که اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده ای می باشد که نوآوری در تجهیز منابع در محیط رقابتی و پیچیده بانک های امروزی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش شامل مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر اظهار می گردد:

الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.

ب. ارتباط نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص گردد.

ج- ارتباط بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار ­گیرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع  با فرمت ورد