دنلود تحقیق رایگان دانلود پایان نامه:تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش شامل مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر اظهار می گردد:

الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.

ب. ارتباط نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص گردد.

ج- ارتباط بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار ­گیرد.

1-5 )فرضیه ی پژوهش

1-5-1)فرضیه اصلی

بین طرح های نوآورانه و تجهیز منابع ارتباط هست.

1-5-2)فرضیه های فرعی

فرضیه1:  بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع ارتباط معنی دار هست.

فرضیه 2:  بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع ارتباط معنی دار هست.

فرضیه 3: بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع ارتباط معنی دار هست.

1-6)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

نوآوری خدمات

تعریف مفهومی

نوآوری در محصول شامل ارایه محصول (خدماتی) می گردد که در مقایسه با سایر محصولات موجود در بازار، حائز حداقل یک خصوصیت جدید و متمایز باشد (لوالیه، 1385، ص22).

تعریف عملیاتی

در این پژوهش نوآوری محصول بر اساس زیر سازه های ارایه خدمات جدید، بهبود خدمات، پاسخگویی به خواسته های مشتریان، طراحی پیشرو برای خدمات اندازه گیری می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوآوری فرایند

تعریف مفهومی

نوآوری در فرایند در برگیرنده فرآیندهای صنعتی اجرا شده در زمینه طراحی، تولید وتوزیع محصولات و خدمات می گردد. بایستی خاطر نشان نمود که برای سازمان ها، اهمیت این نوع نوآوری کم تر از اهمیت نوآوری در محصولات نیست (لوالیه، 1385، ص 23).

تعریف عملیاتی

در این پژوهش نوآوری فرآیند براساس زیر سازه های بازارگرا بودن ، طرفداری از طرح ایده های نو، اجرای ایده های نو اندازه گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش شامل مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر اظهار می گردد:

الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.

ب. ارتباط نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص گردد.

ج- ارتباط بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار ­گیرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع  با فرمت ورد