بررسی رابطه پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران -دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2تعریف بیمه و عقد قرارداد آن

1-2-2ریشه لغوی بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می گردد، مثل اینکهً به کلام فارسی شباهت دارد اما معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده می باشد.لغت شناسان عقیده دارند که واژ ه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان می باشد  گرفته شده می باشد و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین،تأمین،اعتماد یا اطمینان به کار رفته می باشد.واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده می باشد.در حالی که تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی،ترکی،عبرانی،یونانی،روسی یا لاتین باشد با اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان‌ها گرفته شده، با این همه،به نظر می رسد که ریشه اصلی همان بیمه می باشد زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه،ترس و گریز از خطر می باشد و به سبب همین ترس و به مقصود حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.(کریمی،1376)

بعضی دیگر عقیده دارند که بیمه از کلمه بیما از زبان هندی گرفته شده می باشد و بعضی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و (ترس)اخذ شده می باشد و چنین استدلال می کنند که زیرا اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعد ها نیز دو شرکت بیمه روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند.کلمه بیمه از لغت استراخوانی که به معنی بیم و ترس می باشد اخذ گردیده می باشد  و بعضی از مؤلفین نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و با اتکا به کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق اصطهری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد